Accountantsverklaring

Op basis van een gedegen administratie kunnen de periodieke cijfers en de jaarcijfers worden opgesteld. Een jaarrekening is het sluitstuk van de financiële administratie. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en toelichtingen. Bij sommige rechtspersonen is het verplicht de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel te deponeren, maar ook voor uzelf zijn de periodieke cijfers van groot belang. Davvero Accountants is specialist op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen, maar ook voor het doen van een uitspraak over de financiële informatie kunt u bij ons terecht.

Davvero Accountants hecht veel waarde aan het controleproces, hiervoor hanteren we diverse kwaliteitscriteria. En relevant voor u, als we knelpunten in het controleproces signaleren helpen we u op weg om deze op te lossen.

De achtergrond van Caroline Mekke!

‘In het jaar 2000 begon ik in de accountancy bij een mkb accountantskantoor. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in het samenstellen van jaarrekeningen en het voeren van financiële administraties. Toen ik daarna verder ging bij KPMG hield ik mij vooral bezig met het controleren van grote nationale en internationale instellingen. In 2010 heb ik Davvero Accountants opgericht om mijn inspiratie te halen uit het samen met anderen doelen te bereiken, ik houd ervan om mensen met elkaar te verbinden. Als Register Accountant ben ik ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Door de permanente educatieverplichting is mijn kennis altijd actueel en op niveau. Onze klanten zijn dus verzekerd van een deskundige, professionele maar vooral persoonlijke aanpak.’