Subsidieverklaring

In Nederland en ook daarbuiten worden tal van subsidies verstrekt. Na de toekenning wil de verschaffer er zeker van zijn dat de gelden ook aan de afgesproken activiteiten zijn besteed.

Met een subsidieverantwoording toont u de juiste besteding aan. Vaak is een expliciete eis dat hierbij een accountantsverklaring wordt afgegeven. Door jarenlange auditervaring is Davvero Accountants uw partner voor een adequate controle van uw subsidie.